apkurtinti

1 apkur̃tinti tr.; SD61, R padaryti kurčią; pritrenkti: Liga jį apkur̃tino J. Tranksmas manę apkur̃tino K. Jį net apkurtino griausmingas vandens ūžimas J.Jabl. Damijonas išsižiojo, kad sprogimas ausų neapkurtintų . Per vainas jį armotos apkur̃tino . Apkurtinamas vėtros ūžimas J.Jabl. | prk.: Apkurtina sumenę savo brš. \ kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apkurtinti — apkur̃tinti vksm. Tie váistai jį̇̃ apkur̃tino …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • nukurtinti — 1 nukur̃tinti; SD220, N žr. 1 apkurtinti: Nukurtino jis manę par mušimą J. Vaiką savo nutrenkti, nukurtinti gali srš. kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkurtinti — 1 užkur̃tinti tr. 1. KI504 padaryti kurčią, apkurtinti: Velnias kad surėkė, net ausis užkur̃tino (ps.) Prng. Tas balsas užkurtìnti gali Rm. Kai paaugs viščiukai, tai mum ausis užkurtiñs Pc. Bus užkurtintos ausys tavo MP287. 2. prk. užslopinti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apglušinti — ×apglùšinti tr. 1. apkurtinti: Didelis sprogimas apglušino žmones rš. 2. apsvaiginti: Rūpesčiai apglùšina žmogui galvą Jnš. Šitie dūmai apglùšino mane, skauda galvą Ds. Kaip davė kuolu galvon, ir apglùšino Dgl. | refl.: Ji turbūt apsiglùšino …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkurtinimas — apkur̃tinimas sm. (1) K; LL125 → 1 apkurtinti. kurtinimas; apkurtinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurtinti — 1 kur̃tinti, ina, ino tr. K, kurtìnti, ìna, ìno 1. daryti kurčią: Baisūs trenksmai kurtino mus rš. Šūviai kurtino ausis rš. Kam tu jį kur̃tini? J. Vėl ta pati kurtinanti tyla, kad nė šapas niekur nebesukribždės I.Simon. Pasigirdo kurtinamas… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutrenkti — nutreñkti, ia (nùtrenkia), nùtrenkė 1. tr. K, M, L, Rtr, DŽ, KŽ užmušti (apie žaibą, elektrą): Perkūnas jį nùtrenkė KI248. Nuo perkūno nutrenktas N. Perkūno nùtrenktas NdŽ. Kaip davė perkūnas, žmogų nùtrenkė Rm. Stovėjo po medžiu, i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priglušyti — ×priglùšyti tr. 1. kiek apkurtinti: Tai smagiai šovė, kad net priglùšijo mane Ds. 2. žr. priglušinti 1: Tą šunį tik priglùšijo, o ne užmušė Šn. glušyti; apglušyti; priglušyti; užglušyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prikurtinti — 1 prikur̃tinti tr. 1. LL194 pritrenkti. 2. pritildyti, prislopinti: Tiktai kartkartėmis už durų pasigirsdavo prikurtinti Poviliuko žingsniai J.Balt. kurtinti; apkurtinti; nukurtinti; prikurtinti; užkurtinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užbelsti — 1. intr. pradėti belsti: Kad užbeldė, net ausys kursta Pn. 2. tr. beldžiant apkurtinti: Užbeldė ausis, kad nieko nebegirdžiu Grž. 3. tr. užmušti: Žaibas užbeldė žmogų rš. | refl.: Apygirtis važiavo iš miesto, virto ir užsibeldė Brt. 4 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.